Cwestiynau

Cymraeg

1. Os nad oes neb i mewn, a fydd PEC yn glanhau ein ffenestri?

Wrth gwrs! Dydyn ni ddim angen mynediad i du mewn eich ty gan yr ydym yn dod a’n offer a dwr arbennig ein hunan. Mi wnawn ni adael cerdyn trwy’r blwch post i adael i chi wybod ein bod wedi bod draw.

2. Ond sut byddaf yn eich talu os nad ydw i adref?

Byddem yn postio’r bil i chi trwy’r blwch post a fydd a manylion BACS arno, neu gallwch yrri siec i ni gyda’r amlen a fydd gyda’r bil! Neu, wrth gwrs, gallen drefnu i ddod draw rhywdro eto pan byddech ar gael.

3. Os yw’r gat wedi ei gloi sut byddech yn dod i mewn?

Rydym wastad yn trefnu gyda chi o flaen llaw ynglyn a pa ddiwrnod hoffech chi i ni ddod fel y gallech ein disgwyl.

4. Pa mor aml ydych chi yn dod?

Mae hyn fyny i chi, a’r tywydd! Rydym yn tueddu i ddod draw yua unwaith bob mis (pob 4 wythnos), ond os oes well gennych chi i ni ddod draw bob 2 neu 6 wythnos, nid yw hynny’n broblem!

5. Pa mor ddrwg rhaid i’r tywydd fod i chi beidio gallu dod?

Mi ddown allan os yw hi’n bwrw glaw, ond dim os yw hi’r bwrw’n drwm neu yn hynod o wyntog oherwydd ein offer. Bydden ni wastad yn eich galw os na allen ni fynychu ac ail-drefnu amser gwell.

6. Faint mae eich gwasanaethau yn ei gostio?

Ewch i’n tudalen “Prisiau” am syniad o’n cost. Mae’n anodd bod yn fanwl arlein gan fod pob adeilad yn wahanol a ni allen roi amcanbris heb drafod gyda chi, neu heb weld eich adeilad. Bydd y pris yn dibynu ar lawer o bethau, er enghraifft gyda glanhau ffenestri – pa mor aml ydych chi yn eu glanhau, y math o ffenestri, m,ynediad at eich ffenestri, a.y.y.b.

7. Pa mor fuan gallech chi ddod draw wedi i mi ffonio?

Os oes rhywun ar gael ar y diwrnod, a mae’n gyfleus, yr un diwrnod! Os ddim, cyn gynted ag y bydd aelod o’n tim ar gael ag mae’n gyfleus i chi.

8. A ydych wedi ei Yswirio?

Ydym – rydym wedi ein yswirio hyd at werth o £5 miliwn.