Gwasanaethau

Glanhau Ffenestri

Cyfeillgar i'r amgylchedd, dim cemegion - ac yn gadael dim solidau na hoel.

Glanhau Tyfn

Mae hwn yn glanhad mwy drylwyr, sydd fel arfer yn para yn hirach na glanhau arferol.

Glanhau Gwteri

Gall eich gwteri gael eu llenwi a blocio yn hawdd gan ddeiliach a'r tebyg - mae'n syniad da iawn i'w cadw yn lan a chlir.

Glanhau Pwysau Uchel

Mae ein gwasanaeth glangau pwysau uchel yn cynnwys glanhau patio, gwaith brics, cychod, llwybrau a touau.

Glanhau Swyddfeydd

Mae eich man busnes yn hynod bwysig - hoffwn eich helpu i roi yr argraff gyntaf gorau sydd bosib.

Glanhau Touau

Glanhau mwg traffig, huddygl, mwsog, algae, dail, baw adar, neu unrhyw beth arall sydd yn disgyn o'r awyr, neu yn tyfu i fyny.

Glanhau Tai Newydd (Allanol)

Gall fod yn hynod o straenus symud ty. Lleihawch y straen drwy adael i ni lanhau y ty cyn i chi symud i mewn.

Glanhau Tai Gwydr

Mae'r broses gyfan yn cymeryd tua dwy awr, ac yn eich gadael gyda ty gwydr cyn laned a gloyw ag yr oedd y diwrnod y cafodd ei adeiladu.

Paneli Solar

Er mwyn cael y mwyaf allan o'ch paneli haul, mae rhaid cadw'r paneli yn lan ac yn gweithio i'w potensial llawn.