Mae PEC (Property Exterior Cleaning) a Glanhawyr Ffenestri Aberystwyth, wedi eu seilio yn Nghanolbarth Cymru yn cynnig gwasanaeth glanhau proffesiynol a dibynadwy ar gyfer cartrefi a busnesau, eu cadw yn lan ac edrych yn ffres trwy'r flwyddyn. Rydym yn glanhau ffenestri ystafelloedd gwydr, tai haf, hynny sydd yn anodd i'w cyrraedd, gwterau, patio, a llawer mwy. Rydym yn defnyddio techneg o'r enw "Reach and Wash", sydd yn system gyfeillgar i'r angylchedd, a rydym yn dod a'n dwr ein hunan i'r man gweithio sydd yn gwaredu'r angen o gemegolion ag ysgolion a chadw unrhyw darfu at y lleiaf. Rydym wedi sefydlu yn Aberystwyth, ag yn gallu trafeilio i'r holl ardaloedd o amgylch yn cynnwys Machynlleth, Y Drenewydd, Llanidloes, Llanbedr a llawer mwy. Rhowch alwad ffon ar 07583 432755 neu gyrrwch e-bost i ddarganfod mwy am ein gwasanaethau.

Gwasanaethau

Edrychwch ar ein gwasanaethau sydd yn cynnwys eiddo preswyl a masnachol.

Portffolio

Rydym yn gweithio yn ag o gwmpas Aberystwyth gydag ystod eang o fusnesau gwahanol.

Cwestiynau

Mae ychydig o gwestiynnau cyffredin wedi eu hateb yma.

Prisiau

Edrychwch ar ein prisiau arlein, neu cysylltwch i drafod ymhellach.