Prisau

Mae’r prisiau isod yn syniad am y gwaith yr ydym yn ei wneud, ond mae pob ty a chwsmer yn unigryw felly gall y prisiau newid! Gallwch ein galw ar 07583 432755 neu gyrrwch e-bost i gael amcanbris.

Rydym hefyd yn cynnig llawer mwy o wasanaethau – os nad ydyw wedi ei restru yma, cysylltwch i drafod.

Glanhau Gwteri o £40.00

Glanhau Ffenestri o £3.50

Glanhau Gwasgedd Uchel (Pressure washing) o £40.00

Glanhau Ystafelloedd Gwydr (Conservatory) o £40.00

Gwteri, Soffitau, ffascias a.y.y.b P.A.O

Angen rhywbeth arall wedi ei lanhau neu ei waredu? Cysylltwch!

20151008_091033